Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Επιτάχυνση ενός συστήματος σωμάτων.


Θέλουμε να ανεβάσουμε ένα φορτίο από τούβλα μάζας 8kg. Για το σκοπό αυτό το δένουμε στο ένα άκρο νήματος, το οποίο αφού το περάσουμε από τροχαλία, δένουμε στο άλλο του άκρο ένα αντίβαρο μάζας 12kg. 
Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί. Με δεδομένο ότι η μάζα της τροχαλίας θεωρείται αμελητέα, σε σχέση με τις μάζες των άλλων σωμάτων, να υπο λογιστούν:
i)       Η επιτάχυνση της κίνησης.
ii)      Η τάση του νήματος που συνδέει τα 2 σώματα. 
Δίνεται: g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: