Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Διαγώνισμα στην Πίεση. Β Γυμνασίου

Από τον συνάδελφο και παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη έλαβα ένα διαγώνισμα για την Β΄Γυμνασίου, πάνω στην πίεση. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και από την θέση αυτή.
Δείτε ένα θέμα από το διαγώνισμα αυτό:

Στο ζυγό ισορροπίας του σχήματος κρεμάμε δύο όμοια αντικείμενα. Βυθίζουμε το ένα (Α) σε νερό και το άλλο σε οινόπνευμα (Β). Η πυκνότητα του οινοπνεύματος είναι μικρότερη του νερού.

A.  Να συγκρίνετε τις ανώσεις που δέχονται τα δύο αντικείμενα.
B.  Τι από τα από τα παρακάτω νομίζετε ότι θα συμβεί;
          1.  Ο ζυγός εξακολουθεί να ισορροπεί.
          2.  Ο ζυγός γέρνει προς την πλευρά του Α.
          3.  Ο ζυγός γέρνει προς την πλευρά του Β.

Δείτε όλο το διαγώνισμα  σε pdf.
 .

Επαναληπτικό διαγώνισμα: Δυναμική στο επίπεδο.Μπορείτε να το κατεβάσετε και σε pdf.
και μια γρήγορη απάντηση λόγω απουσίας μου.... ΕΔΩ

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Δύο κινητά σε ομαλή κυκλική κίνηση.

Από ένα σημείο Α ενός κύκλου ξεκινούν ταυτόχρονα δύο κινητά που κινούνται διαγράφοντας το πρώτο 45° το δευτερόλεπτο και το δεύτερο 30° το δευτερόλεπτο, με την ίδια κατεύθυνση.
  1. Ποιες οι γωνιακές ταχύτητες των κινητών;        
  2. Πότε θα ξανασυναντηθούν τα δύο σώματα;      
  3. Πόση γωνία θα έχει διαγράψει στο μεταξύ, κάθε κινητό;


.

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Ποια είναι η κατεύθυνση της Τριβής;

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας m1=3kg, πάνω στο οποίο ηρεμεί ένα δεύτερο σώμα Γ, μάζας m2=2kg, όπως στο σχήμα. Για t=0 ασκείται στο κάτω σώμα Α μια οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=15Ν. Δίνονται οι συντελεστές τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων μs=μ=0,4 και g=10m/s2.
1)  α) Να κάνετε δύο διαφορετικά σχήματα για να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε   κάθε σώμα ξεχωριστά.
β)  Ποια ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουμε;
2)    Να εφαρμόστε τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για κάθε ένα από τα σώματα.
Υποθέστε ότι τα δύο σώματα κινούνται μαζί.
i)   Ποια είναι η κοινή τους επιτάχυνση;
ii)  Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώμα Α.
iii) Η τριβή αυτή είναι:     
α) στατική                       β) τριβή ολίσθησης.
4)    Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης F. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μέτρου της F, για την οποία δεν παρατηρείται ολίσθηση μεταξύ των δύο σωμάτων;
5)         Αν F= 23Ν να βρείτε την επιτάχυνση κάθε σώματος.
.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Δύο κριτήρια Χημείας.

Από τον συνάδελφο Νίκο Καχριμάνη πήρα δύο κριτήρια αξιολόγησης για την Χημεία της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, τα οποία όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα έλεγα και για τους μαθητές της Α΄Λυκείου, έστω και με μικρές τροποποιήσεις. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του και από αυτήν την θέση.

Πρώτο κριτήριο: Δομή – στοιχεία
Δεύτερο κριτήριο:  Περιοδικός Πίνακας.
.

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Και το ... άλλο φύλλο εργασίας

.
Και το άλλο φύλλο εργασίας του συναδέλφου Νίκου Καχριμάνη στην Χημεία Της Α' Τάξης, πάνω στις αντιδράσεις.

 1.    Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

 

i)  Να  + ΗCΝ →

 

ii)  Αg +  CuCl2

 

iii) Mg +  HNO3

 

iv) Ba +  H2O   

 

v)  Al +  H2O  

 

vi)  Fe +  H3PO4  

 

2.    Να συμπληρωθούν οι παρακάτω μεταθετικές  αντιδράσεις, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

 

i)    NaNO3 +   BaSO4  

 

ii)   AgNO3  +   BaS  

 

iii)  H2SO4 +  CaCO3  

 

iv)  BaSO3 + HCl  

 

v)   NH4Cl +  NaOH 

 

vi)   Pb(NO3)2 + Na2S  

 

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω  αντιδράσεις εξουδετέρωσης:

 

i)   H2SO4 +  KOH

 

ii)   N2O5 +  Fe2O3

 

iii)  HNO3 +  K2O  

 

iv)  NH3 +  HCl

 

v)  HNO3 +  Fe(OH)3  

 

vi)  CO2 +  Al(OH)3  

 

Φύλλο εργασίας στην Χημεία.

.

Από τον συνάδελφο και.... παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη, έλαβα δύο φύλλα εργασίας πάνω στην Χημεία της Α΄Λυκείου. Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή.

Δείτε το πρώτο από αυτά.Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Οριζόντια βολή.Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0, από ορισμένο ύψος και μετά από λίγο βρίσκεται σε σημείο Α με συντεταγμένες Α(20m, 5m).
  1. Ποια η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης υ0;
  2. Βρείτε την ταχύτητα του σώματος στο σημείο Α.
  3. Ποια γωνία μεταξύ επιτάχυνσης και ταχύτητας στο Α;
  4. Τη στιγμή που το σώμα φτάνει στο έδαφος η ταχύτητά του σχηματίζει γωνία 45° με τον ορίζοντα. Από ποιο ύψος έγινε η εκτόξευση του σώματος;
Δίνεται g=10m/s2.Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων

Μια βάρκα ξεκινά από το σημείο Α στην όχθη ενός ποταμού με επιτάχυνση α=1m/s2, με σκοπό να το διασχίσει. Το ποτάμι έχει πλάτος d=50m και ρέει με ταχύτητα υπ=2m/s, με αποτέλεσμα να παρασύρει και την βάρκα.
  1.  Σε πόσο χρόνο η βάρκα θα φτάσει στην απέναντι όχθη;
  2.  Σε πόση απόσταση από το απέναντι σημείο Β της όχθης θα φτάσει;

.