Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

Κίνηση εκκρεμούς. Μια εφαρμογή της ΑΔΜΕ.

Εκκρεμές αποτελείται από σφαιρίδιο μάζας m=2kg και νήμα μήκους 0,8m. Το σώμα ξεκινά την ταλάντωση με ταχύτητα υ0=3m/s, όταν το νήμα σχηματίζει γωνία 90° με την κατακόρυφο θέση.
α) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα, για την κίνηση από το Α στο Γ ισχύει: 
i. Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας. 
ii. Η αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας. 
iii. Η αρχή διατήρησης της ορμής.
β) Να υπολογισθεί η ταχύτητα του σφαιριδίου στο κατώτατο σημείο Γ καθώς και η τάση του νήματος στη θέση αυτή. 
γ)  Σε περίπτωση που η αντίσταση του αέρα δεν θεωρείται αμελητέα, εξετάστε ποιες από τις παρακάτω αρχές ισχύουν:
i.   διατήρηση της ορμής.
ii.   διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.
iii.   θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
iv.  διατήρηση της ενέργειας.Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Ασκήσεις Χημείας με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς.

.

 

Από την συνάδελφο Χημικό Νταντή Άννα, πήρα ένα κείμενο με συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασκήσεων με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς συνοδευόμενο με μερικές εφαρμογές. Αφού την ευχαριστήσω και για αυτήν την προσφορά της, το παραθέτω  για μελέτη.

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ !!!

1.    Οι συντελεστές των χημικών ουσιών σε κάθε χημική αντίδραση δηλώνουν την ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ MOL των ουσιών που συμμετέχουν σε αυτή. Επομένως: ότι έχω το μετατρέπω πρώτα σε mol

Ότι ζητάω το βρίσκω σε mol και μετά…. σε ότι θέλω.

2.    Αν έχω διάλυμα ουσίας  δουλεύω με τη διαλυμένη ουσία και όχι με όλο το διάλυμα.

3.   Aντιδρούν πλήρως… σημαίνει ότι οι ποσότητες  των αντιδρώντων  ακολουθούν την στοιχειομετρική αναλογία  της αντίδρασης.

4.  Πλήρης εξουδετέρωση σημαίνει ότι οι ποσότητες  του οξέος και της βάσης ακολουθούν την στοιχειομετρική αναλογία  της αντίδρασης.


Αν αντιδρούν ισχυρό οξύ και ισχυρή βάση το διάλυμα που προκύπτει είναι ουδέτερο και στους 250C έχει  p H=7

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

1.       Σε 400 ml  διαλύματος Δ1 υδροξειδίου του ασβεστίου διαβιβάζονται 4,48 L αερίου υδροχλωρίου μετρημένα σε S.T.P  συνθήκες και προκύπτει ουδέτερο διάλυμα Δ2 400ml.

          Να υπολογίσετε :

        α) την συγκέντρωση του διαλύματος Δ1

        β) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2.

         Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες  Ca=40 , Cl=35,5.


Απάντηση, αλλά και οι άλλες εφαρμογές.

.