Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Ερωτήσεις Δυναμικής.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
 1. Όταν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις, αυτό παραμένει πάντα ακίνητο.        
 2. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του, είναι σταθερή και έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.
 3. Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα, θα πρέπει να δέχεται μια δύναμη.  
 4. Σε ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί ασκείται μια σταθερή (συνισταμένη) δύναμη. Τότε το σώμα θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στην κατεύθυνση της δύναμης.      
 5. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε αυτό θα αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση, άρα θα κινηθεί με κίνηση ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.      
 6. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα δεν είναι σταθερή, δεν ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της δυναμικής.
 .
.

1ος Νόμος του Νεύτωνα.Ερώτηση.

Το σώμα Α του σχήματος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται με  σταθερή ταχύτητα Aυ . Σε ποιο από τα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι μεγαλύτερη;    
.

Ελατήριο και ισορροπία.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
 1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.
 2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.
 3. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.
 4. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται.
 5. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.
 6. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.


Απάντηση:
.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ελαστική παραμόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου.

Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναμης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση με την επιμήκυνση των ελατηρίων.
 1. Ποιο ελατήριο το Α ή το Β έχει μεγαλύτερη σκληρότητα;
 2. Να βρεθούν οι σταθερές των δύο ελατηρίων.
 3. Για ένα τρίτο ελατήριο Γ το αντίστοιχο διάγραμμα δίνεται στο παρακάτω σχήμα.
 ..........Σε τι παραμόρφωση υπόκειται το ελατήριο αυτό;
.
Απάντηση:
.

Νόμος του Hooke. Ελατήριο.


Πραγματοποιήσαμε το παρακάτω πείραμα. Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου κρεμάμε μικρά βάρη και μετράμε το μήκος του ελατηρίου. Οι τιμές για το μήκος του ελατηρίου σε συνάρτηση με το βάρος που έχουμε αναρτήσει δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 1. Να συμπληρωθεί η τελευταία στήλη του πίνακα για την επιμήκυνση του ελατηρίου.
 2. Να γίνει το διάγραμμα της δύναμης που ασκείται στο ελατήριο (ίση με το βάρος που κρέμεται) σε συνάρτηση με την επιμήκυνση του ελατηρίου.
 3. Να υπολογισθεί η σταθερά του ελατηρίου.
 4. Κρεμάμε στο άκρο του ελατηρίου ένα σώμα Α άγνωστου βάρους και το μήκος του ελατηρίου γίνεται 19cm. Πόση δύναμη ασκεί το σώμα Α στο ελατήριο;

.
Απάντηση:

.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ.

.
Δείτε το σημερινό διαγώνισμα στο Α1 πάνω στην Κινηματική

image0052image0072image0091
Μπορείτε να κατεβάσετε το διαγώνισμα σε pdf.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Εξισώσεις κίνησης και συνάντηση κινητών.

.

.Ένα αυτοκίνητο Α κινείται προς τα αριστερά σε ένα ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 15m/s. Σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β που απέχει τη στιγμή αυτή 100m από το Α, ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση 2m/sμε κατεύθυνση προς το Β, όπως στο σχήμα.
 1. Θεωρώντας x=0 την αρχική θέση του Β αυτοκινήτου να βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.
 2. Ποια χρονική στιγμή και σε ποια θέση τα δύο οχήματα θα διασταυρωθούν;
 3. Αν θεωρήσουμε x=0 το μέσον της αρχικής απόστασης των δύο αυτοκινήτων, ποιες οι αντίστοιχες εξισώσεις κίνησης;
.
Απάντηση:


Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

.
Από τον συνάδελφο Νίκο Καχριμάνη πήρα ένα φύλλο εργασίας για τους μαθητές της Β΄Γυμνασίου πάνω στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Στο αρχείο αυτό υπάρχουν και κάποιες ασκήσεις, πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Τον ευχαριστώ για την προσφορά του αυτή, νομίζω δε ότι και στους μαθητές της Α΄Λυκείου μπορούν να είναι χρήσιμες.

Μπορείτε να δείτε το αρχείο από ΕΔΩ.
.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Test. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

.


Ένα κινητό κινείται κατά μήκος ευθύγραμμου δρόμου και για t=0 περνά από ένα σημείο Ο, που θεωρούμε ότι x=0. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
 1. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κινητού από 0-4s και από 4s-8s.
 2. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t1=4s;
 3. Ποια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα του κινητού είναι ίση με υ1=11m/s για πρώτη φορά;
 4. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t2=5s;

(15+15)+20+30+20=100

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Επιβραδυνόμενη κίνηση. Διαγράμματα.

.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ=30m/s και σε μια στιγμη t0=0 περνά από το σημείο Ο. Μετά από 2 δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο αρχίζει να επιβραδύνεται μειώνοντας την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό, με αποτέλεσμα να σταματήσει σε απόσταση 135m από το Ο.
 1. Πόσο χρονικό διάστημα επιβραδύνεται το όχημα;
 2. Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο της απόστασης του οχήματος από το Ο, της ταχύτητάς του και της επιτάχυνσής του.
.
Απάντηση:

.

Διαγράμματα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.


Από το ίδιο σημείο Ο ενός ευθύγραμμου δρόμου (έστω x=0) ξεκινούν δύο αυτοκίνητα Α και Β και κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις με σταθερές επιταχύνσεις μέτρων α1=2m/s2 και α2=0,8m/s2.
 1. Πόσο απέχουν τα δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που η ταχύτητα του Α είναι 20m/s;
 2. Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα τη γραφική παράσταση της θέσης κάθε κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
 3. Να κάνετε επίσης ( στο ίδιο διάγραμμα) τη γραφική παράσταση της ταχύτητας καθενός σε συνάρτηση με το χρόνο.

.

Απάντηση:

.