Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Ελατήριο και ισορροπία.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
  1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.
  2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.
  3. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.
  4. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται.
  5. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.
  6. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.


Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: