Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Επιβραδυνόμενη κίνηση. Διαγράμματα.

.

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ=30m/s και σε μια στιγμη t0=0 περνά από το σημείο Ο. Μετά από 2 δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο αρχίζει να επιβραδύνεται μειώνοντας την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό, με αποτέλεσμα να σταματήσει σε απόσταση 135m από το Ο.
  1. Πόσο χρονικό διάστημα επιβραδύνεται το όχημα;
  2. Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο της απόστασης του οχήματος από το Ο, της ταχύτητάς του και της επιτάχυνσής του.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: