Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ελαστική παραμόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου.

Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναμης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση με την επιμήκυνση των ελατηρίων.
  1. Ποιο ελατήριο το Α ή το Β έχει μεγαλύτερη σκληρότητα;
  2. Να βρεθούν οι σταθερές των δύο ελατηρίων.
  3. Για ένα τρίτο ελατήριο Γ το αντίστοιχο διάγραμμα δίνεται στο παρακάτω σχήμα.
 ..........Σε τι παραμόρφωση υπόκειται το ελατήριο αυτό;
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: