Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Μηχανική ενέργεια και τριβή.


Δύο σώματα Α και Β με ίσες μάζες αφήνονται να κινηθούν κατά μήκος δύο κεκλιμένων επιπέδων, όπως στο σχήμα, όπου η γωνία κλίσεως θ είναι μεγαλύτερη από την φ, από το ίδιο ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο. Το Α εμφανίζει τριβή με το επίπεδο, ενώ το Β όχι.
1)  Το έργο του βάρους είναι μεγαλύτερο:
i) Για το Α         
ii) Για το Β         
iii) τα δύο έργα είναι ίσα
2)  Με μεγαλύτερη ταχύτητα στη βάση του επιπέδου θα φτάσει:
i) το Α              
ii) το Β             
iii) θα φτάσουν με την ίδια ταχύτητα.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

Η άσκηση που μπήκε σαν 3ο ΘΕΜΑ στο σημερινό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ένα σώμα Α μάζας m1=4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο απέχοντας απόσταση d=24m από άλλο ακίνητο σώμα Β, μάζας m2= 8kg. Για t=0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F= 12Ν, μέχρι να μετακινήσει το σώμα κατά x1=6m, όπου και παύει να ασκείται. Μετά από λίγο το σώμα Α συγκρούεται πλαστικά με το σώμα Β.
 1. Ποια επιτάχυνση απέκτησε το σώμα Α και για πόσο χρόνο ασκήθηκε πάνω του η δύναμη F;
 2. Ποια χρονική στιγμή συγκρούονται τα δύο σώματα και ποια η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση;

Απάντηση:

Δείτε όλο το Διαγώνισμα

Read this doc on Scribd: ataxtel08

Η μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ.

.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Μεταβολή της ταχύτητας και δύναμη.


Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα που δείχνουν την ταχύτητα και τη συνισταμένη δύναμη, είναι σωστό για τις χρονικές στιγμές:
i)   t1= 1s
ii)  t2=3s
iii) t3=5s

Να εξηγείστε γιατί απορρίπτονται τα άλλα σχήματα.

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής και σύστημα σωμάτων.

Τα σώματα Α και Β με ίσες μάζες σύρονται με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης, δεμένα με νήμα, όπως στο σχήμα.
Αν τη χρονική στιγμή t1 κόβεται το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα, ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα, για τις ταχύτητες των σωμάτων, είναι σωστό;

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Τριβή σε κεκλιμένο επίπεδο.

Ένας άνθρωπος συγκρατεί ένα κιβώτιο μάζας m=20kg σε κεκλιμένο επίπεδο, ασκώντας του μέσω νήματος δύναμη μέτρου F=180Ν, παράλληλης με το επίπεδο. Για την κλίση του επιπέδου θ δίνεται ημθ=0,6 και συνθ=0,8, ενώ g=10m/s2.
 1. Να βρεθεί η στατική τριβή που ασκείται στο σώμα.
 2. Σε μια στιγμή ο άνθρωπος αφήνει το νήμα και το σώμα φτάνει στη βάση του επιπέδου με ταχύτητα υ=6m/s, αφού διανύσει απόσταση x=9m. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.

Κρούση και επιβραδυνόμενη κίνηση.


Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται με ταχύτητα υ=100m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα Α μάζας Μ=1,9kg. Το συσσωμάτωμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο και σταματά αφού μετατοπισθεί κατά x=10m. 
 1. Ποια η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;
 2. Βρείτε την τριβή που ασκήθηκε στο συσσωμάτωμα.
 3. Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση μετά την κρούση;
Δίνεται g=10m/s2.

Δύναμη και μεταβολή της ορμής.

Σε ένα τζάμι ρίχνουμε μια ξεφούσκωτη μπάλα Α με ταχύτητα υ0. Μετά την κρούση η μπάλα πέφτει κατακόρυφα, χωρίς αρχική ταχύτητα.
Στο ίδιο τζάμι ρίχνουμε μια δεύτερη όμοια μπάλα Β, η οποία είναι όμως φουσκωμένη. Μετά την κρούση η μπάλα επιστρέφει με ταχύτητα υ1, όπως στο σχήμα.
Αν το χρονικό διάστημα που οι μπάλες είναι σε επαφή με το τζάμι είναι το ίδιο, σε ποια περίπτωση κινδυνεύει να σπάσει το τζάμι;
.

Αντίσταση του αέρα.


Ένα σώμα μάζας 4kg αφήνεται να κινηθεί από ύψος h1=2,8m από το έδαφος. Τη στιγμή που απέχει h2=2m από το έδαφος έχει ταχύτητα υ=4m/s.
Αν g=10m/s2 να εξετάστε αν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα.

Στατική και οριακή τριβή.

Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο, το οποίο παρουσιάζει με την καρότσα συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,4. Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το φορτηγό, χωρίς να γλιστρήσει το κιβώτιο;

Απάντηση:

Δράση-Αντίδραση και επιτάχυνση.


Ένα σώμα Σ μάζας 4kg αφήνεται στο πάνω ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, το άλλο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Το σώμα αρχίζει και συσπειρώνει το ελατήριο. Για τη θέση που το σώμα έχει επιτάχυνση α=4m/s2, με φορά προς τα κάτω, η δύναμη που δέχεται το ελατήριο από το σώμα είναι:
 1. Το βάρος του σώματος Σ.
 2. Μια δύναμη ίση με το βάρος του σώματος.
 3. Δύναμη μεγαλύτερη από το βάρος του Σ.
 4. Δύναμη μικρότερη από το βάρος του Σ.
 5. Δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο 24Ν.
 6. Δύναμη με φορά προς τα κάτω και μέτρο 24Ν.
 7. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Μέγιστη ταχύτητα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=2kg. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση οριζόντιας μεταβλητής δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως στο σχήμα.
 1. Ποια η αρχική επιτάχυνση του σώματος;
 2. Σε ποια θέση το σώμα θα έχει μέγιστη ταχύτητα;
 3. Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
 4. Πόση η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση x=10m.

Επιταχυνόμενη κίνηση και στιγμιαία ισχύς.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα μάζας 2kg με την επίδραση δύναμης μέτρου F=8Ν, όπως στο σχήμα. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)   Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος.
ii)  Ποια η μετατόπιση του σώματος από 0-3s;
iii) Να βρεθεί το έργο της δύναμης στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
iv) Πόση είναι η στιγμιαία ισχύς της δύναμης την χρονική στιγμή t1=1s.

Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Μέση και στιγμιαία ισχύς.


Σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ.
Για t=0 ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν, οπότε τη χρονική στιγμή t=2s η στιγμιαία ισχύς της δύναμης είναι Ρ=60W.
i)       Πόση επιτάχυνση απέκτησε το σώμα;
ii)      Ποια η μέση ισχύς της δύναμης από 0-2s;
iii)    Πόση ενέργεια δόθηκε στο σώμα από αυτόν που ασκεί την δύναμη F στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από σημείο Α σε ύψος h=15m με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, όπως στο σχήμα, και φτάνει στη θέση Γ. Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει και g=10m/s2. Δεχθείτε ότι το σώμα στο έδαφος δεν έχει δυναμική ενέργεια.
1. Πόση είναι η Μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση Α;
2. Βρείτε το έργο του βάρους από το Α στο Γ.
3. Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητας τη στιγμή που το σώμα φτάνει στο έδαφος;
Δίνεται: g=10m/s2.
Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Κίνηση σε κλειστή διαδρομή.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από τη βάση Ο ενός κεκλιμένου επιπέδου. Το σώμα σταματά στιγμιαία αφού διανύσει απόσταση x=8m και επιστρέφει στο σημείο Ο με ταχύτητα υ=6m/s.
 1. Βρείτε το μέτρο της τριβής που ασκήθηκε στο σώμα.
 2. Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια που αποκτά το σώμα;
Δίνεται g=10m/s2.


Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Πιο σύντομα, πιο γρήγορα.

.
Δυο αντικείμενα ίσων μαζών, το Α1 και το Α2 αφήνονται ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος να ολισθήσουν σε δυο διαφορετικά κεκλιμένα επίπεδα με γωνίες κλίσης 30° και 45° αντίστοιχα. Αν η τριβή θεωρηθεί αμελητέα, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
 1. Η κινητική ενέργεια που έχει το σώμα Α1 όταν φτάνει στο έδαφος είναι ίση με την κινητική ενέργεια που έχει το σώμα Α2 όταν φτάνει στο έδαφος.
 2. Το Α2 φτάνει στο έδαφος πριν από το Α1.
 3. Την ίδια χρονική στιγμή τα δυο αντικείμενα έχουν πάντα την ίδια δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος.
 4. Η ταχύτητα με την οποία το Α1 φτάνει στο έδαφος είναι ίση κατά μέτρο με την ταχύτητα με την οποία το Α2 φτάνει στο έδαφος.

Έργο δύναμης και σταθερή ταχύτητα.

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, με σταθερή ταχύτητα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
 1. Το επίπεδο δεν είναι λείο.
 2. Το έργο του βάρους είναι μηδέν, επειδή το βάρος είναι διατηρητική δύναμη.
 3. Το έργο της δύναμης F είναι θετικό, άρα το σώμα παίρνει ενέργεια μέσω της δύναμης F.
 4. Το έργο της τριβής είναι αρνητικό, άρα το σώμα χάνει ενέργεια η οποία γίνεται κινητική.
 5. Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται.

Επιτάχυνση.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

 1. Το διάνυσμα της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται.
 2. Το μέτρο της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται.
 3. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται.
 4. Το μέτρο της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται.

Απάντηση:

Τι δεν μπορεί να συμβεί.

Ένα σώμα δέχεται δύο δυνάμεις με ίσα μέτρα όπως στο σχήμα. Τι από τα παρακάτω δεν μπορεί να συμβεί;
 1. Το σώμα παραμένει ακίνητο.
 2. Το σώμα επιταχύνεται προς τα δεξιά.
 3. Το σώμα κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα.
 4. Το σώμα κινείται στη διεύθυνση του άξονα y με σταθερή ταχύτητα.

Απάντηση: