Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Αντίσταση του αέρα.


Ένα σώμα μάζας 4kg αφήνεται να κινηθεί από ύψος h1=2,8m από το έδαφος. Τη στιγμή που απέχει h2=2m από το έδαφος έχει ταχύτητα υ=4m/s.
Αν g=10m/s2 να εξετάστε αν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: