Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Κρούση και επιβραδυνόμενη κίνηση.


Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται με ταχύτητα υ=100m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα Α μάζας Μ=1,9kg. Το συσσωμάτωμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο και σταματά αφού μετατοπισθεί κατά x=10m. 
  1. Ποια η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;
  2. Βρείτε την τριβή που ασκήθηκε στο συσσωμάτωμα.
  3. Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση μετά την κρούση;
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: