Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Δράση-Αντίδραση και επιτάχυνση.


Ένα σώμα Σ μάζας 4kg αφήνεται στο πάνω ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, το άλλο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Το σώμα αρχίζει και συσπειρώνει το ελατήριο. Για τη θέση που το σώμα έχει επιτάχυνση α=4m/s2, με φορά προς τα κάτω, η δύναμη που δέχεται το ελατήριο από το σώμα είναι:
  1. Το βάρος του σώματος Σ.
  2. Μια δύναμη ίση με το βάρος του σώματος.
  3. Δύναμη μεγαλύτερη από το βάρος του Σ.
  4. Δύναμη μικρότερη από το βάρος του Σ.
  5. Δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο 24Ν.
  6. Δύναμη με φορά προς τα κάτω και μέτρο 24Ν.
  7. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: