Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Μεταβολή της ταχύτητας και δύναμη.


Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα που δείχνουν την ταχύτητα και τη συνισταμένη δύναμη, είναι σωστό για τις χρονικές στιγμές:
i)   t1= 1s
ii)  t2=3s
iii) t3=5s

Να εξηγείστε γιατί απορρίπτονται τα άλλα σχήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: