Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Κίνηση σε κλειστή διαδρομή.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από τη βάση Ο ενός κεκλιμένου επιπέδου. Το σώμα σταματά στιγμιαία αφού διανύσει απόσταση x=8m και επιστρέφει στο σημείο Ο με ταχύτητα υ=6m/s.
  1. Βρείτε το μέτρο της τριβής που ασκήθηκε στο σώμα.
  2. Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια που αποκτά το σώμα;
Δίνεται g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: