Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

Ο ΝΕΥΤΩΝΑΣ


ΕΝΑ VΙDEO ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ.

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Απόσταση σωμάτων.


Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m1=m2=2kg και ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2, δεμένα στα άκρα νήματος μήκους L=1m. Για t=0 ασκούμε στο Α σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=12Ν. Τη χρονική στιγμή t1=3s το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα κόβεται ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Α.
i)   Ποια η ταχύτητα των δύο σωμάτων τη στιγμή t1;
ii)  Πόσο απέχουν τα δύο σώματα τη χρονική στιγμή t2=8s;
Δίνεται g=10m/s2.

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Ισορροπία και κυκλική κίνηση.

Η σφαίρα Σ μάζας 0,2kg ισορροπεί δεμένη με δύο νήματα (1) και (2), όπου το (1) σχηματίζει γωνία 60° με την κατακόρυφο, ενώ το (2) είναι οριζόντιο, όπως στο σχήμα. Κόβουμε το οριζόντιο νήμα με αποτέλεσμα το σώμα να κινηθεί. Να βρεθεί η τάση του νήματος (1):
  1. Πριν κοπεί το οριζόντιο νήμα.
  2. Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος
  3. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο.
    Δίνεται g=10m/s2.

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Τριβή και 3ος Νόμος του Νεύτωνα.
Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεμεί ένα κιβώτιο μάζας 0,5kg. Ασκούμε πάνω του, μέσω ενός δυναμομέτρου δύναμη μέτρου 1Ν και το κιβώτιο δεν μετακινείται.
1) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
2) Το κιβώτιο ασκεί στο τραπέζι:
i. Το βάρος του.
ii. Δύναμη κατακόρυφη ίση με το βάρος του.
iii. Πλάγια δύναμη μεγαλύτερη του βάρους του.
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3) Τραβώντας με μεγαλύτερη δύναμη F1=2Ν, μετακινούμε το κιβώτιο κατά 50cm σε 1s. Να υπολογιστεί το μέτρο της τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και τραπεζιού.
Δίνεται g=10m/s2.

Τριβή και Νόμοι του ΝεύτωναΤα σώματα Α και Β με ίσα βάρη Β12=200Ν βρίσκονται στο ίδιο κεκλιμένο επίπεδο. Το Α ηρεμεί ενώ το Β κατεβαίνει κατά μήκος του επιπέδου με σταθερή ταχύτητα.
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και οι λανθασμένες προτάσεις να διατυπωθούν ξανά, ώστε να εκφράζουν σωστό περιεχόμενο.
i)   Το επίπεδο δέχεται από τα σώματα τα βάρη τους. Οπότε και από τα δύο σώματα δέχεται ίσες δυνάμεις 200Ν.
ii)  Το σώμα Α δέχεται μεγαλύτερη τριβή από το επίπεδο, από την δύναμη που δέχεται το Β, αφού η τριβή στο Α είναι στατική, ενώ στο Β τριβή ολίσθησης.