Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Δύο test στην Ορμή.

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=3m2 αντίστοιχα, είναι δεμένα στα άκρα ενός ελατηρίου και ηρεμούν όπως στο πάνω σχήμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σπρώχνοντας τα δύο σώματα συσπειρώνουμε το ελατήριο και σε μια στιγμή τα αφήνουμε να κινηθούν.
i)   Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα δυο σώματα, γράφοντας από ποιο σώμα ασκείται καθεμιά.  Ποιες από τις δυνάμεις αυτές είναι εσωτερικές και ποιες εξωτερικές για το σύστημα: σώμα Α-σώμα Β- ελατήριο.
ii)  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
Α) Τα δύο σώματα αποκτούν ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις.
Β)  Τη στιγμή που το Α σώμα έχει ταχύτητα μέτρου 2m/s, το Β σώμα έχει ταχύτητα μέτρου 6m/s.
Να δικαιολογήστε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.
Δείτε τα από εδώ και από εδώ.

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Ένα test κυκλική-βαρύτητα


Στο σχήμα βλέπετε τον  δίσκο ενός πικάπ, ένα σημείο Β στην περιφέρειά του, που έχει ταχύτητα  υ και ένα σημείο Α, στο μέσο της ακτίνας ΟΓ.  
i)   Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
         α) Η ταχύτητα υ του σημείου Β είναι σταθερή.         
         β) Τα σημεία Α και Β έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.      
         γ) Το σημείο Β έχει διπλάσια συχνότητα από το Α.  
        δ)  Το σημείο Α έχει επιτάχυνση κάθετη στην ακτίνα ΟΑ.        
ii)  Να σχεδιάστε την ταχύτητα του σημείου Α και να εξηγείστε γιατί είναι διαφορετική από την ταχύτητα του σημείου Β. 
iii) Σχεδιάστε τις επιταχύνσεις των σημείων Α και Β. Ποια είναι μεγαλύτερη και γιατί;
Δείτε όλο το test  από εδώ.