Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Ελατήριο και ισορροπία.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.

1)      Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 
i)     Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί. 
ii)    Το ελατήριο έχει συμπιεστεί. 
iii)  Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος. 
iv)  Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι’ αυτό παραμορφώνεται. 
v)    Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική. 
vi)  Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική. 
2)      Aν το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί  κατά ...συνέχεια.

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης ενός κινητού.

Στο διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται στον άξονα x

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i)    Την χρονική στιγμή t=2s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.
ii)   Την χρονική στιγμή t=5s το κινητό έχει μηδενική ταχύτητα.
iii)  Η μέση ταχύτητα από 0-5s είναι ίση με 4m/s.
iv)  Η μετατόπισή του τη  συνέχεια..

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Ωριαίο διαγώνισμα στην Κινηματική.


1)   Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά όταν:
i)   Η θέση του παραμένει σταθερή.    
ii)  Η μετατόπισή του είναι σταθερή.
iii) Η ταχύτητά του είναι σταθερή.      
iv) Η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.
2)  Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση όταν:
i)  Η θέση του παραμένει σταθερή.       
ii)  Η μετατόπισή του είναι σταθερή.
iii) Η ταχύτητά του είναι σταθερή.         
iv) Η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.
3)   Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις των κινήσεων που περιγράφονται στα σχήματα της αριστερής στήλης, (τα σχήματα δείχνουν την κατάσταση για t0=0) με τις εξισώσεις της δεξιάς στήλης (περισσεύουν δύο εξισώσεις).