Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης ενός κινητού.

Στο διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται στον άξονα x

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i)    Την χρονική στιγμή t=2s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.
ii)   Την χρονική στιγμή t=5s το κινητό έχει μηδενική ταχύτητα.
iii)  Η μέση ταχύτητα από 0-5s είναι ίση με 4m/s.
iv)  Η μετατόπισή του τη  συνέχεια..

Δεν υπάρχουν σχόλια: