Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ελεύθερη πτώση-Κατακόρυφη βολή. Φύλλο εργασίας.

Από το μπαλκόνι μιας ψηλής πολυκατοικίας σε ύψος από το έδαφος Η=45m, ο Αντώνης αφήνει να πέσει μια μικρή πέτρα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
i)   Πάρτε ένα κατακόρυφο άξονα yy΄ και θέσετε y=0 στην αρχική θέση της πέτρας. Θετική κατεύθυνση βολεύει να πάρετε αυτήν προς τα …………. (κάτω, πάνω)
ii)  Η κίνηση της πέτρας είναι ……………………………… με επιτάχυνση α=…………..
iii)  Με βάση τις προηγούμενες συμβάσεις  για την ταχύτητα και τη θέση της πέτρας, ισχύουν οι εξισώσεις:
υ=  ……………….   Και     y= ………………………….

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής. Ένα test.

Δύο παιδιά, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β), τραβάνε ένα κιβώτιο μάζας m=20kg, όπως στο σχήμα, ασκώντας του οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=40Ν και F2=30Ν. Το κιβώτιο αρχικά ήταν ακίνητο ενώ  το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.
i)       Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κιβωτίου και την ταχύτητά του μετά από χρόνο t1=10s.
ii)     Τη στιγμή t1 ο Αντώνης «εγκαταλείπει» την προσπάθεια (παύει να ασκεί δύναμη). Πόση είναι η ταχύτητα του κιβωτίου και πόσο απέχει από την αρχική του θέση Ο, τη στιγμή t2=12s;


Δείτε όλο το test από εδώ.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

2ος Νόμος του Νεύτωνα.

Τα δυο σώματα Γ και Δ του σχήματος με μάζες m1=1kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω με κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, με την επίδραση της δύναμης F, δεμένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m.
i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο Δ σώμα και να υπολογίστε τα μέτρα τους.
ii)  Να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου.
iii) Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης F που ασκείται στο σώμα Γ;
iv) Αν κάποια στιγμή καταργηθεί η δύναμη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώματος αμέσως μετά.
Δίνεται g=10m/s2.