Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Ένα σώμα μάζας 2kg εκτοξεύεται από σημείο Α σε ύψος h=15m με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, όπως στο σχήμα, και φτάνει στη θέση Γ. Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει και g=10m/s2. Δεχθείτε ότι το σώμα στο έδαφος δεν έχει δυναμική ενέργεια.
1. Πόση είναι η Μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση Α;
2. Βρείτε το έργο του βάρους από το Α στο Γ.
3. Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητας τη στιγμή που το σώμα φτάνει στο έδαφος;
Δίνεται: g=10m/s2.
Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: