Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Επιταχυνόμενη κίνηση και στιγμιαία ισχύς.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα μάζας 2kg με την επίδραση δύναμης μέτρου F=8Ν, όπως στο σχήμα. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)   Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος.
ii)  Ποια η μετατόπιση του σώματος από 0-3s;
iii) Να βρεθεί το έργο της δύναμης στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
iv) Πόση είναι η στιγμιαία ισχύς της δύναμης την χρονική στιγμή t1=1s.

Δεν υπάρχουν σχόλια: