Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Τι δεν μπορεί να συμβεί.

Ένα σώμα δέχεται δύο δυνάμεις με ίσα μέτρα όπως στο σχήμα. Τι από τα παρακάτω δεν μπορεί να συμβεί;
  1. Το σώμα παραμένει ακίνητο.
  2. Το σώμα επιταχύνεται προς τα δεξιά.
  3. Το σώμα κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα.
  4. Το σώμα κινείται στη διεύθυνση του άξονα y με σταθερή ταχύτητα.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: