Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Test. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

.


Ένα κινητό κινείται κατά μήκος ευθύγραμμου δρόμου και για t=0 περνά από ένα σημείο Ο, που θεωρούμε ότι x=0. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
  1. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κινητού από 0-4s και από 4s-8s.
  2. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t1=4s;
  3. Ποια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα του κινητού είναι ίση με υ1=11m/s για πρώτη φορά;
  4. Ποια η θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t2=5s;

(15+15)+20+30+20=100

Δεν υπάρχουν σχόλια: