Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Εξισώσεις κίνησης και συνάντηση κινητών.

.

.Ένα αυτοκίνητο Α κινείται προς τα αριστερά σε ένα ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 15m/s. Σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β που απέχει τη στιγμή αυτή 100m από το Α, ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση 2m/sμε κατεύθυνση προς το Β, όπως στο σχήμα.
  1. Θεωρώντας x=0 την αρχική θέση του Β αυτοκινήτου να βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού.
  2. Ποια χρονική στιγμή και σε ποια θέση τα δύο οχήματα θα διασταυρωθούν;
  3. Αν θεωρήσουμε x=0 το μέσον της αρχικής απόστασης των δύο αυτοκινήτων, ποιες οι αντίστοιχες εξισώσεις κίνησης;
.
Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: