Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων

Μια βάρκα ξεκινά από το σημείο Α στην όχθη ενός ποταμού με επιτάχυνση α=1m/s2, με σκοπό να το διασχίσει. Το ποτάμι έχει πλάτος d=50m και ρέει με ταχύτητα υπ=2m/s, με αποτέλεσμα να παρασύρει και την βάρκα.
  1.  Σε πόσο χρόνο η βάρκα θα φτάσει στην απέναντι όχθη;
  2.  Σε πόση απόσταση από το απέναντι σημείο Β της όχθης θα φτάσει;

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: