Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

Έργο μεταβλητής δύναμης.


Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας μεταβλητής δύναμης της μορφής F=6-0,4x (μονάδες στο S.Ι.) όπου x η μετατόπιση του σώματος. Αν κατά τη διάρκεια της κίνησης ασκείται στο σώμα τριβή μέτρου Τ=4Ν, ζητούνται:
i)  Η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος.
ii)  Η κινητική ενέργεια του σώματος μετά από μετατόπιση κατά 10m.

Δεν υπάρχουν σχόλια: