Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Ισορροπία.

Το σώμα Α του σχήματος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα υ . Σε ποιο από τα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι μεγαλύτερη;


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: