Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Επιταχυνόμενη κίνηση;

Η θέση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση δίνεται στο διάγραμμα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και γιατί;

i) Το κινητό έχει αρνητική επιτάχυνση.

ii) Το κινητό επιβραδύνεται.

iii) Η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν. Πώς μπορείτε να το δικαιολογείστε;

iv) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του κινητού είναι σταθερός.

v) Τη χρονική στιγμή t=4s, το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 16m και έχει ταχύτητα με μέτρο 8m/s.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: