Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Δύο σώματα Α και Β με ίσες μάζες εκτοξεύονται με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα από ορισμένο ύψος h από το έδαφος. Το Α σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα, ενώ το Β οριζόντια.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις
  1. Οι αρχικές Κινητικές ενέργειες των δύο σωμάτων είναι ίσες.
  2. Μέχρι να φτάσουν στο έδαφος περισσότερο έργο παράγει το βάρος του Α σώματος.
  3. Τα δύο σώματα έχουν την ίδια επιτάχυνση.
  4. Τα σώματα θα φτάσουν στο έδαφος με ταχύτητες ίσου μέτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: