Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Ισχύς δύναμης.

Ένας γερανός ανυψώνει κατακόρυφα ένα σώμα βάρους Β=1000Ν με σταθερή ταχύτητα υ=0,2m/s και επί χρονικό διάστημα 30s.Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i. Η ισχύς του γερανού είναι μονόμετρο μέγεθος ίσο με το πηλίκο της δύναμης που ασκείται στο σώμα, προς το χρόνο.
ii. Το έργο του βάρους του σώματος είναι ίσο με 6000J.
iii. Η ισχύς του γερανού είναι ίση με 200W.
iv. Η ισχύς που αποδίδει ο γερανός είναι ίση με 30.000W.
v. Η δυναμική ενέργεια του σώματος αυξάνεται κατά 6000 J.
Απάντηση:  

Δεν υπάρχουν σχόλια: