Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

Έργο βάρους και Μηχανική Ενέργεια


Μια μπάλα μάζας m=0,4kg εκτοξεύεται πλάγια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από το σημείο Α σε ύψος από το έδαφος h=15m, όπως στο σχήμα.
Μετά από λίγο φτάνει με ταχύτητα υ1=6m/s στο σημείο Κ της τροχιάς του.
i)    Πόσο απέχει από το έδαφος το σημείο Κ.
ii)   Πόσο είναι το έργο του βάρους στη διαδρομή ΑΚ;
iii)   Με ποια ταχύτητα φτάνει η μπάλα στο έδαφος;
iv)   Αν από το σημείο Α εκτοξευόταν η μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω με την ίδια αρχική ταχύτητα, με ποια ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος;
      Δίνεται g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: