Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΑΔΜΕ και Κεντρομόλος δύναμη.


Από το σημείο Α του λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου του σχήματος, αφήνεται να κινηθεί μικρή σφαίρα μάζας 0,2kg. Αν η ακτίνα του τεταρτοκυκλίου R=0,8m:
i) Με πόση ταχύτητα διέρχεται από το σημείο Δ;
ii) Υπολογίστε την κάθετη αντίδραση που δέχεται η σφαίρα από την επιφάνεια στη θέση Δ.
Δίνεται: g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: