Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

Ενέργεια στην πλάγια βολή.


Μια μπάλα διαγράφει την τροχιά του σχήματος, καθώς ο «έξω δεξιά» σεντράρει προς την αντίπαλη εστία. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το έργο του βάρους στην θέση Δ είναι θετικό
ii) Στη διαδρομή ΑΔ το έργο του βάρους είναι αρνητικό.
iii) Στο τμήμα ΔΓ το βάρος δεν παράγει έργο γιατί είναι διατηρητική δύναμη.
iv) Το έργο του βάρους από το Α στο Γ είναι μηδέν.
v) Η ταχύτητα στο Γ έχει μέτρο ίσο με υ0.
Να δοθούν σύντομες επεξηγήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: