Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Αδράνεια.

Ένα φορτηγό είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή ξεκινά και επιταχύνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώσπου να αποκτήσει ταχύτητα 40km/h και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα. Η αδράνεια του σώματος ήταν μεγαλύτερη:
  1. Όταν ήταν ακίνητο.
  2. Στην διάρκεια της επιταχύνσεώς του.
  3. Όταν έχει σταθερή ταχύτητα.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: