Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Δύο σώματα Α και Β με μάζες 2kg και 10kg, κατεβαίνουν σε ένα κατηφορικό δρόμο με σταθερές ταχύτητες 3m/s και 1m/s αντίστοιχα. Ποια πρόταση είναι σωστή:
  1. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Α σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα.
  2. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Β σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα.
  3. Τίποτα από τα δύο.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: