Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Δύο κινητά.

Από το ίδιο σημείο μιας ευθείας ξεκινούν ταυτόχρονα δύο κινητά Α και Β οι ταχύτητες των οποίων μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα, όπου οι δύο ευθείες είναι παράλληλες.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Τα δύο κινητά έχουν την ίδια επιτάχυνση.

β) Τα δύο κινητά έχουν τις ίδιες μετατοπίσεις κάθε χρονική στιγμή.

γ) Η απόσταση των κινητών παραμένει σταθερή και ίση με 5m.

δ) Για t=2s τα κινητά απέχουν 10m.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: