Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Τριβή και επιφάνεια.

Το σώμα σχήματος παραλληλεπιπέδου κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, εφαπτόμενο κάθε φορά με διαφορετική έδρα. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης είναι:
  1. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (1).
  2. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (2).
  3. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (3).
  4. Ίσο σε όλες τις περιπτώσεις.

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: