Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής.

Ποια από τα παρακάτω διαγράμματα είναι λάθος

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: