Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Έργο βάρους και Μηχανική Ενέργεια.


Στο διπλανό σχήμα βλέπετε διαδοχικές θέσεις Α, Γ, Δ και Ζ μιας μπάλας καθώς κατεβαίνει, κατά μήκος μιας διαδρομής, για να φτάσει από την κορυφή του βουνού (θέση Α) στην επιφάνεια της θάλασσας (θέση Ζ). Τριβές και αντιστάσεις δεν υπάρχουν.
i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.
α) Στη θέση Α η μπάλα έχει την μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια.
β) Η κινητική ενέργεια της μπάλας στη θέση Γ είναι όση και στη θέση Δ.
γ) Η Μηχανική ενέργεια της μπάλας παραμένει σταθερή.
δ) Από την θέση Α μέχρι την θέση Ζ το έργο του βάρους είναι ίσο με μηδέν, γιατί το βάρος είναι συντηρητική δύναμη.
ε) Το έργο του βάρους από τη θέση Γ μέχρι τη θέση Ζ είναι αρνητικό.
ii) Εξηγήστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λαθεμένη:
«Αν η μπάλα έπεφτε από την αριστερή πλευρά στην θάλασσα θα έφτανε σ’ αυτήν (θέση Η) με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, από αυτήν που έχει στο Ζ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: