Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Δράση - αντίδραση. Ελατήριο και σώμα.

Το σώμα μάζας 2kg ταλαντώνεται στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου με φυσικό μήκος 0,4m και σταθεράς k=100Ν/m. Σε μια στιγμή το ελατήριο έχει μήκος 0,5m. Για τη στιγμή αυτή:
  1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, στο ελατήριο και στο τραπέζι.
  2. Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη δράσης – αντίδρασης.
  3. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το τραπέζι στο ελατήριο; g=10m/s2.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: