Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

Κίνηση εκκρεμούς.Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο νήματος μήκους l=45cm. Φέρνουμε το σώμα στη θέση Α, ώστε το νήμα να γίνει οριζόντιο και το αφήνουμε να κινηθεί.
1) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Η αρχική επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με g.
ii) Η τάση του νήματος στο Α είναι μηδέν.
iii) Το έργο της τάσης από το Α στο Γ είναι μηδέν.
iv) Το έργο του βάρους από το Α στο Γ είναι ίσο με μηδέν.
v) Το έργο της κεντρομόλου δύναμης είναι ίσο με μηδέν.
2) Η τάση του νήματος στην θέση Γ είναι:
α) ίση με το βάρος.                               β) μηδέν
γ) Μεγαλύτερη του βάρους.                   δ) μικρότερη του βάρου
3) Αυξήθηκε ή μειώθηκε η δυναμική ενέργεια του σώματος κατά την κίνησή του από το Α στο Γ και κατά πόσο;
4) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος και την τάση του νήματος στο σημείο Γ. g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: