Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Μετατόπιση και μέση ταχύτητα.Ένα κινητό κινείται κατά μήκος μιας ευθείας και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
  1. Να βρεθεί η μετατόπιση του κινητού:
    …….α) από 0-4s, …………. β) από 4s –6s, ……….. γ) από 0-6s.
  2. Ποια η μέση ταχύτητα του κινητού από 0-6s;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: