Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση στην ΕΟΚ.Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
  1. Η κίνηση του σώματος είναι επιβραδυνόμενη.
  2. Η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή.
  3. Το σώμα κινείται προς τ’ αριστερά (αρνητική κατεύθυνση).
  4. Η ταχύτητα του σώματος έχει τιμή υ= - 5m/s.
  5. Τη στιγμή t1=4s όπου x=0 και η ταχύτητα του σώματος είναι μηδενική.
  6. Τη στιγμή t2=6s το σώμα βρίσκεται στη θέση x2= - 10m.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: