Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Ομαλή κίνηση προς τα αριστερά.

.
Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x προς τα αριστερά (αρνητική κατεύθυνση), με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2 m/s και την χρονική στιγμή t1=1s βρίσκεται σε σημείο Α δεξιά της θέσης x=0, που απέχει 8m από το 0.
Σημειώστε την σωστή απάντηση:
  1. Την χρονική στιγμή t2 =6s το κινητό βρίσκεται σε σημείο Β και έχει μετατοπιστεί κατά:
    ……α. –10m……..β. –12m. ……..γ. 1/3m. ……. δ. 12m. ………ε. –12m.
  2. Η τετμημένη του Β είναι:
    ……α. –20m. …….β. –2m. …….. γ. –4m. …….. δ.-10m. …….. ε. –12m.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: