Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δύο κινητών.

Δύο κινητά Κ1 και Κ2 τη χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται στις θέσεις x1=0 και x2=20m και κινούνται με ταχύτητες υ1= 10m/s και υ2=6m/s, όπως στο σχήμα.
  1. Να βρείτε την εξίσωση της κίνησης κάθε κινητού.
  2. Ποια χρονική στιγμή το πρώτο κινητό θα φτάσει το δεύτερο;
  3. Σε ποια θέση θα συμβεί αυτό;
  4. Να γίνει το διάγραμμα (x-t) της θέσης κάθε κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο διάγραμμα.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: