Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.Ένα κινητό κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σημείο Α του σχήματος. Μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β.

  1. Σχεδιάστε το διάνυσμα της μετατόπισής του ΑΒ.
  2. Από το σημείο Β, μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Γ. Σχεδιάστε τώρα το διάνυσμα της νέας του μετατόπισης ΒΓ.
  3. Σχεδιάστε το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισής του και υπολογίστε το μέτρο της.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: