Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Θέση - μετατόπιση.

.
Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι x= -4+ 2t (μονάδες στο S.Ι.).

  1. Ποια η αρχική θέση του κινητού;
  2. Ποια η θέση του την χρονική στιγμή t1=5s;
  3. Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του κινητού στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: