Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Εξίσωση κίνησης

Δύο κινητά την χρονική στιγμή t0=0 περνούν από τα σημεία Α και Β με xΑ=-8m και xΒ= + 17m και κινούνται με σταθερές ταχύτητες μέτρων υΑ=2m/s και υΒ=3m/s, όπως στο σχήμα.
  1. Να βρεθούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά.
  2. Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά θα συναντηθούν;
  3. Ποια η θέση της συνάντησης;
  4. Ποια η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης κάθε κινητού;
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: