Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΤΑΞΗΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α' τάξη

Στην Α΄ τάξη πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθούν τα θέματα που αφορούν στην ενέργεια και στις μορφές της. Η διδασκαλία των θεμάτων αυτών κρίνεται απαραίτητη, επειδή τα θέματα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη.

Επειδή τα παραπάνω θέματα βρίσκονται στο τέλος του προγράμματος σπουδών, θα πρέπει από την αρχή του σχολικού έτους να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός με στόχο και τη διδασκαλία των ενεργειακών θεμάτων.

Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

12

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση

8

1.3 Δυναμική στο επίπεδο

20

1.4 Βαρύτητα

5

2.1 Διατήρηση ορμής

6

2.2 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

9

Δεν υπάρχουν σχόλια: