Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Εξίσωση κίνησης στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

.

Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα και την χρονική στιγμή t0=0 περνά από το σημείο Α με x0= -4m ενώ τη στιγμή t1= 4s φτάνει στη θέση Β, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.
  1. Να βρείτε την τιμή της ταχύτητας του κινητού.
  2. Να αποδείξτε ότι η θέση του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από την εξίσωση:
    ..................................x= -4 + 3t (μονάδες στο S.Ι.)
  3. Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνά από τη θέση x2= 6,5m;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: