Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Γραφικές παραστάσεις μετατόπισης και διαστήματος.


Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και η ταχύτητά του μεταβάλλεται όπως στο παραπάνω διάγραμμα.
  1. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κινητού.
  2. Ποια η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t1=10s;
  3. Να γίνει η γραφική παράσταση της μετατόπισης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο.
  4. Να γίνει επίσης το διάγραμμα του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: